Falzmaschinen

« back

STAHL uređaj za skretanje savijenih araka

Details

NameSTAHL uređaj za skretanje savijenih araka
Type
Format

Machine description