Kontakt

Kartu možete micati koristeći se strelicama za smjerove te uvećavati klikom na +/-. Klikom na oznaku lokacije možete dobiti više informacija. Po karti se možete kretati koristeći i vaš miš držeći pritisnutu lijevu tipku miša te ga istovremeno pomičući u svim smjerovima.