SERVISIRAMO KNJIGOVEŠKE STROJEVE, PROIZVODIMO MALE KNJIGOVEŠKE STROJEVE