NOŽ ZA BOJANIK ZA HEIDELBERG 102

Nož za bojanik za Heidelberg 102 (original HEIDELBERG)
dimenzije 1030x174 mm, 7 rupa